Làm kế toán cho công ty mới thành lập

Làm kế toán cho công ty mới thành lập

Bạn mới vào nghề kế toán, doanh nghiệp bạn mới thành lập, bạn đang thắc mắc kế toán cho công ty mới thành lập phải làm những gì? Hôm nay kế toán ATP  xin được chia…
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2015

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2015

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2015 mới nhất!! Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2015 để đóng BHXH . Doanh Nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp…
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2014

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2014

Năm 2014 này, Về chính sách thuế môn bài vẫn chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế vì vậy vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP…