Mẫu đề cương thực tập đề tài Bán hàng, xác định kết quả kinh doanh

Trung tâm tin học và thực hành kế toán ATP nhận hướng sinh thực tập và dạy thực tập kế toán trên các chứng từ công ty đang hoạt động với nhiều đề tài khác nhau.
Các kế toán của trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên từ khâu chọn đề tài đến làm đề cương và hoàn thành bài thực tập. Ngoài ra các em còn được làm thực tế các công việc của kế toán trên các bộ chứng từ đã chọn, học từ chi tiết đến khi lên BCTC cuối năm

Dưới đây ATP chia sẻ cho các bạn đề cương chi tiết của đề tài thực tập bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

1.1.         Các khái niệm

1.2.         Đặc điểm về doanh thu

1.3.         Điều kiện ghi nhận doanh thu

1.4.         Các khoản giảm trừ doanh thu

2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2.1.         Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.1.  Sổ sách chứng từ

2.1.2.  Tài khoản sử dụng

2.1.3.  Phương pháp kế toán

2.2.         Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1.  Kế toán khoản chiết khấu thương mại

2.2.2.  Kế toán hàng bán bị trả lại

2.2.3.  Kế toán giảm giá hàng mua

2.2.4.  Các khoản thuế không hoàn lại

2.3.         Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.1.  Phương pháp xác định giá vốn hàng bán

2.3.2.  Tài khoản sử dụng

2.3.3.  Phương pháp kế toán

2.4.         Kế toán chi phí bán hàng

2.4.1.  Phân loại chi phí bán hàng

2.4.2.  Tài khoản sử dụng

2.4.3.  Phương pháp kế toán

2.5.         Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.5.1.  Phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp

2.5.2.  Tài khoản sử dụng

2.5.3.  Phương pháp kế toán

2.6.         Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.6.1.  Sổ sách chứng từ

2.6.2.  Tài khoản sử dụng

2.6.3.  Phương pháp kế toán

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ………………………

1. Giới  thiệu khái quát về công ty …………………..

1.1.         Giới thiệu về công ty

1.2.         Lịch sử hình thành và phát triển cảu công ty

1.3.         Chức năng, nhiệm vụ của công ty

1.4.         Sơ đồ tổ chức quản lý

1.5.         Chức năng của các phòng ban

2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty …………………………

2.1.         Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2.         Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phân

2.3.         Chế độ kế toán áp dụng

2.4.         Hình thức kế toán áp dụng

3. Thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ………………………

3.1.         Kế toán bán hàng tại công ty

3.1.1.  Kế oán tổng hợp bán hàng tại công ty

3.1.2.  Kế toán chi tiết bán hàng tại công ty

3.2.         Kế toán doanh thu bán hàng

3.2.1.  Chứng từ sử dụng

3.2.2.  Tài khoản sử dụng

3.2.3.  Phương pháp hạch toán

3.3.         Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.3.1.  Kế toán chiết khấu thương mại

3.3.2.  Kế toán giảm giá hàng bán

3.3.3.  Kế toán hàng bán bị trả lại

3.4.         Kế toán giá vốn hàng bán

3.4.1.  Phương pháp xác định giá vốn

3.4.2.   Kế toán giá vốn

3.5.         Kế toán chi phí bán hàng

3.6.         Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3.7.         Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY……..

1. Nhận xét tình hình chung tại công ty

1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh

1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh

2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh

Địa chỉ đăng ký:

Trung tâm tin học – thực hành kế toán ATP

Số 60 ngõ 165 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Ca học linh động cả tuần: Sáng 8h15-11h30 ** Chiều 1h30-5h ** Tối 6h-8h30

Tel: 046 27 57 136 – Hotline: 0968 633 748

Web: http://ketoanatp.com – http://daotaotinhocvanphong.edu.vn

Face: https://www.facebook.com/TrungTamTinHocKeToanAtp?fref=ts

“Đã học, sẽ học đến khi thành thạo!”

Facebook