Xóa sổ Quyết định 48/2016/QĐBTC thay thế bằng thông tư 133/2016/TTBTC dân kế toán sắp “bở hơi tai”

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chếđộ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/8/2016. Theo đó:

– Hướng dẫn kế toán áp dụng với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

– Đề cập rõ đến các Tài khoản, như là:

+ 111 – Tiền mặt

+ 112 – Tiền gửi ngân hàng

+ 121 – Chứng khoán kinh doanh

+ 128 – Đầu tư nắm giữđến ngày đáo hạn

+ 131 – Phải thu của khách hàng

+ 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

+ 136 – Phải thu nội bộ

+ 138 – Phải thu khác

+ 141 – Tạm ứng

+ 151 – Hàng mua đang đi đường

+ 152 – Nguyên liệu, vật liệu

+ 153 – Công cụ, dụng cụ…

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 và bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Chếđộ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/2016/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011.

***

Trung tâm thực hành kế toán thực tế ATP sẽ cập nhật nhanh nhất mọi thay đổi của luật kế toán để các bạn có thể theo dõi và bắt kịp các thông tư, nghị định mới nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ kế toán của doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký:

Trung tâm tin học – thực hành kế toán ATP

Số 60 ngõ 165 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Ca học linh động cả tuần: Sáng 8h15-11h30 ** Chiều 1h30-5h ** Tối 6h-8h30

Tel: 046 27 57 136 – Hotline: 0968 633 748

Web: http://ketoanatp.comhttp://daotaotinhocvanphong.edu.vn

Face: https://www.facebook.com/TrungTamTinHocKeToanAtp?fref=ts

“Đã học, sẽ học đến khi thành thạo!”

Facebook