Mẫu đề cương thực tập đề tài Lương, các khoản trích theo lương

Trung tâm tin học và thực hành kế toán ATP nhận hướng sinh thực tập và dạy thực tập kế toán trên các chứng từ công ty đang hoạt động với nhiều đề tài khác nhau.
Các kế toán của trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên từ khâu chọn đề tài đến làm đề cương và hoàn thành bài thực tập. Ngoài ra các em còn được làm thực tế các công việc của kế toán trên các bộ chứng từ đã chọn, học từ chi tiết đến khi lên BCTC cuối năm

Dưới đây ATP chia sẻ cho các bạn đề cương chi tiết của đề tài thực tập lương và các khoản trích theo lương:

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.           Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

1.1.1       Bản chất và chức năng của tiền lương

1.1.1.     Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

1.1.2.    Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

1.2.           Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

1.2.1.     Hình thức tiền lương theo thời gian

1.2.2.     Hình thức tiền lương theo sản phẩm

1.3.           Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, BHTN và KPCĐ

1.3.1.     Quỹ tiền lương

1.3.2.     Quỹ bảo hiễm xã hội

1.3.4.     Quỹ bảo hiểm y tế

1.3.5.    Kinh phí công đoàn

1.3.6.    Bảo hiểm thất nghiệp

1.4.           Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.5.           Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương\

1.5.1.     Hạch toán số lượng lao động

1.5.2.     Hạch toán thời gian lao động

1.5.3.     Hạch toán kết quả lao động

1.5.4.     Hạch toán tiền lương cho người lao động

1.6.           Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.6.1.     Các chứng từ hạch toán tiền lương và các khoản trích

1.6.2.     Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.7.           Hình thức sổ kế toán

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …………………………

2.1. Khái quát chung về công ty ………………………….

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty……………………….

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty

2.1.4. Tình hình tài chính tại công ty

2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty ………………………..

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

2.2.3. Hình thức kế toán áp dụng

2.3 Tình hình công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ………………..

2.3.1. Đặc điểm về lao động tại công ty

2.3.2. Các hình thức trả lương tại công ty

2.3.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty

2.4. Kế toán tiền lương tại công ty ………………………….

2.4.1. Chứng từ sử dụng

2.4.2. Phương pháp tính lương

2.4.3. Tài khoản sử dụng

2.4.5. Quy trình kế toán

2.5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty ……………………………

2.5.1. Chứng từ sử dụng

2.5.2. Tài khoản sử dụng

2.5.3. Quy trình kế toán

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …………………..

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  tại công ty ………………………..

3.1.1.Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ……………………….

Địa chỉ đăng ký:

Trung tâm tin học – thực hành kế toán ATP

Số 60 ngõ 165 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Ca học linh động cả tuần: Sáng 8h15-11h30 ** Chiều 1h30-5h ** Tối 6h-8h30

Tel: 046 27 57 136 – Hotline: 0968 633 748

Web: http://ketoanatp.com – http://daotaotinhocvanphong.edu.vn

Face: https://www.facebook.com/TrungTamTinHocKeToanAtp?fref=ts

“Đã học, sẽ học đến khi thành thạo!”

Facebook